ส่วนประกอบอาหาร

ส่วนประกอบอาหารต่างๆของทางร้าน CU Health นั้น จะเน้นวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรให้ปลอดสารพิษ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก รวมถึงเครื่องปรุงรสต่างๆที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้รักสุขภาพและผู้ป่วยทุกโรครวมถึงผู้ที่มีข้อจำกัดทางอาหาร  โดยที่ทางเราพยายามคงไว้ซึ่งรสชาติให้อร่อยน่าทาน ไม่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่สบาย  ดังนั้น สิ่งที่เราเน้นคือ ความปลอดภัยและรสชาติ ต้องมาคู่กัน