โภชนาการอาหาร

คุณค่าทางอาหาร และรายละเอียดในเรื่องอาหารสำหรับคนหนึ่งคนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละคน

โภชนาการอาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนวนกันอย่างละเอียดมีความละมุลในการใส่ใจไปกับอาหารทุกจานที่ถูกส่งไปสู่ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็น

  • แคลอรี่ที่เหมาะสม
  • เครื่องปรุงนสเหมาะสมกับโรค
  • วัตถุดิบปลอดสารพิษเพื่อความปลอดภัย
  • ที่สำคัญคืออาหารที่จัดไปนั้นเหมาะสมปลอดภัยกับคนที่รับประทาน