เกี่ยวกับเรา

คงเป็นเพราะในฐานะผู้บริหารเราเป็นพยาบาล

เราคลุกคลีกับผู้ป่วย คลุกคลีในเรื่องการป้องกัน

ดูแล รักษา และการฟื้นฟูสภาพของคนตั้งแต่เกิดจนกระทั้งเสียชีวิต

อาจจะดูไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอาหารสักเท่าไร

เราน่าจะไปทำเรื่องการดูแลรักษา

การให้ความสำคัญของการให้ยารักษาโรค

แต่เพราะเราตระหนักให้ความสำคัญของเรื่องอาหาร

ซึ่งสามารถป้องกันและรักษาโรคได้อย่างอัศจรรย์

เพียงแค่เรารู้จักที่จะทานมันอย่างไร

ทานอะไรที่เหมาะกับเรา

ชอบประโยคอยู่ประโยคนึง เคยอ่านจากบทความหรือหนังสือเพื่อสุขภาพ

จากที่ไหนสักเล่มแต่ขอโทษด้วยที่จำไม่ได้จริงๆ แต่อ่านแล้วรู้สึกโดนใจมากๆ

ทานอาหารให้เป็นยา ดีกว่าทานยาเป็นอาหาร

 

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของเรา CU Health

ติดต่อเราได้ที่

www.cu-healthy.com

95 วัดโพธิวราราม

ต.หมากแข้ง อ.เมือง

จ.อุดรธานี

41000

Tel. 065-094-6564

seeyouhealth@gmail.com